Blanka Tichoruk

Blanka Tichoruk
Miss Polski Nastolatek 2014